VN En

Văn Hóa Doanh Nghiệp

Văn hóa chính là sức mạnh nội tại của Công ty Dịch thuật Chuyên nghiệp Việt Nam, là chất keo gắn kết, thúc đẩy mỗi thành viên nỗ lực, sáng tạo đóng góp vào sự tăng trưởng bền vững của công ty.

Công ty dịch thuật chuyên nghiệp Việt Nam là nơi tập trung những con người ưu tú, những tài năng về ngôn ngữ của Việt Nam và các bạn đồng nghiệp Quốc tế - những người có tư tưởng và hành động kỷ luật, có tài năng và bản lĩnh, có lòng yêu nước và tự tôn dân tộc, hướng thiện và có tinh thần làm việc quyết liệt, triệt để vì những mục đích tốt đẹp chung.

Mỗi thành viên của Công ty dịch thuật chuyên nghiệp Việt Nam luôn chủ động, nỗ lực học hỏi, phấn đấu không ngừng để hoàn thiện bản thân, luôn lấy Văn hóa và các giá trị cốt lõi của công ty làm kim chỉ nam để điều chỉnh mọi hành vi của mình.

Chúng tôi không ngừng sáng tạo để hướng tới mục tiêu "Con người ưu tú - Sản phẩm/dịch vụ tinh hoa -  Xã hội nhân văn". Và mỗi ngày trôi qua các sản phẩm mang dấu ấn VietransPro vẫn không ngừng vươn xa kết nối Việt Nam với tri thức phong phú của nhận loại. Tất cả vẫn ngày đêm nỗ lực vì một VietransPro phát triển bền vững, vì một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Với tinh thần thượng tôn kỷ luật, văn hóa VietransPro, trước hết chính là văn hóa của sự chuyên nghiệp thể hiện qua 5 giá trị cốt lõi " TRÍ TUỆ - ĐẠO ĐỨC- KỶ LUẬT – CHUYÊN NGHIỆP – HIỆU QUẢ". Văn hóa làm việc tốc độ cao, hiệu quả và tuân thủ kỷ luật đã thấm nhuần trong mọi hành động của Cán bộ nhân viên (CBNV), tạo nên sức mạnh tổng hợp đưa VietransPro phát triển vượt bậc trong lĩnh vực cung cấp các dịch vụ ngôn ngữ.

Tại VietransPro, mỗi thành viên đều xác định và coi nơi đây là ngôi nhà thứ 2, nơi mình gắn bó và dành phần lớn thời gian hàng ngày để sống và làm việc. Ở bất cứ vai trò và vị trí nào, chúng tôi luôn tự hào là Người VietransPro.

Tài Nguyên Chia Sẻ

Dịch Vụ Dịch Thuật

Dịch Thuật Chuyên Ngành

Quy Định Và Chính Sách

Top