VN En

Quản Lý Chất Lượng

Với Công ty Dịch thuật chuyên nghiệp Việt Nam chúng tôi không chỉ tự hào rằng mình đã thiết lập và đưa vào sử dụng trên thực tế một quy trình quản lý chất lượng dịch thuật (QA) khép kín, hiện đai và chặt chẽ, mà còn sẵn lòng trình bày một cách cặn kẽ với khách hàng về quy trình đó.

SƠ ĐỒ QUY TRÌNH ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

Sơ đồ quản lý chất lượng dịch thuật

Tài Nguyên Chia Sẻ

Dịch Vụ Dịch Thuật

Dịch Thuật Chuyên Ngành

Quy Định Và Chính Sách

Top