VN En

Tuyển Dụng

Đối với chúng tôi, tài sản quý giá nhất là con người. Toàn bộ đội ngũ nhân viên của Công Ty Dịch thuật Chuyên Nghiệp Việt Nam chính là tài sản quý giá nhất. Để đẩy mạnh chất lượng dịch vụ và xứng đáng với sự tin cậy của khách hàng chúng tôi không ngừng tiến hành tìm kiếm những tài năng ngôn ngữ thực sự để gia nhập đội ngũ của chúng tôi.

Sự thành công của Công ty Dịch Thuật Chuyên Nghiệp Việt Nam phụ thuộc vào tất cả những biên dịch viên, những nhân viên kinh doanh và cả đội ngũ giám đốc dự án dịch thuật. Hoạt động trong một môi trường cạnh tranh, chúng tôi phải đạt được chất lượng theo yêu cầu, sự tin tưởng lựa chọn cộng tác của khách hàng sẽ luôn là một quyết định đúng.

Thành công phụ thuộc vào những con người sáng tạo và làm việc năng suất. Nhân viên của chúng tôi được uỷ quyền và sử dụng những sáng tạo riêng của chính mình để hoàn thành thật tốt công việc. Chính “Dịch vụ chất lượng cao và đúng thời hạn” đang ngày càng thu hút số lượng khách hàng nhiều hơn đến với chúng tôi.

Là một thành viên của Công ty Dịch Thuật Chuyên Nghiệp Việt Nam, bạn sẽ khám phá ra rằng thực hiện công việc một cách hoàn hảo chính là yêu cầu của công việc và là nền tảng để phát triển sự nghiệp của bạn.

Chúng tôi luôn tìm kiếm những cá nhân tài năng, những nhóm cộng tác viên chuyên nghiệp và cam kết cộng tác lâu dài cùng đội ngũ của chúng tôi.

Nếu bạn là một Giám đốc kinh doanh, nhân viên kinh doanh hoặc một Giám đốc Dự án dịch thuật đầy tài năng, và nếu bạn mong muốn làm việc với chúng tôi, hãy gửi CV cùng với những thông tin chi tiết về mức lương hiện tại của bạn với địa chỉ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Nếu bạn là một biên tập viên, biên dịch viên, thực tập viên hoặc một công ty dịch thuật mong muốn cộng tác và muốn gửi những thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ theo địa chỉ dưới đây: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Tài Nguyên Chia Sẻ

Dịch Vụ Dịch Thuật

Dịch Thuật Chuyên Ngành

Quy Định Và Chính Sách

Top