VN En

Dịch Thuật Tài Liệu Lĩnh Vực Nông Nghiệp

Dịch thuật tài liệu lĩnh vực nông nghiệp là gì?

Dịch thuật tài liệu lĩnh vực Nông nghiệp là dịch thuật các tài liệu liên quan đến ngành sản xuất vật chất cơ bản của xã hội, sử dụng đất đất đai để trồng trọt và chăn nuôi, khai thác cây trồng và vật nuôi làm tư liệu và nguyên liệu lao động chủ yếu để tạo ra lương thực thực phẩm và một số nguyên liệu cho công nghiệp. Nông nghiệp là một ngành sản xuất lớn, bao gồm nhiều chuyên ngành: trồng trọt, chăn nuôi, sơ chế nông sản; theo nghĩa rộng, còn bao gồm cả lâm nghiệp, thủy sản.

Dịch Thuật Tài Liệu Lĩnh Vực Nông Nghiệp

Nông nghiệp là ngành duy nhất liên tục xuất siêu trong khi tỷ lệ đầu tư và ... hàng loạt mũi nhọn của ngành nông nghiệp đứng trước thách thức của quá trình hội nhập sâu rộng của Việt Nam với thế giới. Chiến lược phát triển kinh tế Việt Nam xác định tập trung phát triển công nghiệp nhưng thực tế cho thấy, nông nghiệp mới trở thành cứu cánh cho công nghiệp trong thời gian qua. Đặc biệt trong lúc kinh tế khó khăn, nông nghiệp góp phần to lớn ổn định việc làm. Sản phẩm nông nghiệp là sản phẩm xuất khẩu bền vững nhất, có khả năng cạnh tranh trong khi các sản phẩm công nghiệp hiện nay chủ yếu là gia công, nằm trong chuỗi giá trị thấp nhất, cần phải dần loại bỏ để tiến tới các sản phẩm tự sản xuất có giá trị cao hơn.
Nhận thức được tầm quan trọng của Nông nghiệp đối với sự phát triển bền vững của đất nước đội ngũ Dịch thuật viên tài liệu lĩnh vực nông nghiệp của Công ty dịch thuật chuyên nghiệp Việt Nam luôn được chú trọng xây dựng và phát triển, cập nhật những kiến thức nông nghiệp trong quá trình hội nhật để cho ra đời các sảm phẩm dịch thuật chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu của quá trình phát triển nông nghiệp nước nhà.

Dịch tài liệu kỹ thuật nông nghiệp yêu cầu những gì?

Dịch tài liệu kỹ thuật chuyên nghành nông nghiệp là một công việc đòi hỏi sự đam mê học hỏi, đôi khi phải đi thực tế của các biên dịch viên. Rõ ràng việc dịch thuật linh vực nông nghiệp là công việc khó, người  dịch cần có kinh nghiệm thực tế, giỏi ngoại ngữ, và có kiến thức cơ bản về nông nghiệp đảm bảo truyền tải đúng thông tin chuyên ngành và linh hoạt trong cách chuyển ngữ.

Công ty dịch thuật chuyên nghiệp Việt Nam có kinh nghiệm thực tế trong việc dịch thuật các dự án sau:

Dịch thuật tài liệu Dự án tập trung chủ yếu vào sự thích nghi của cây trồng này đối với biến đổi khí hậu
Dịch thuật tài liệu Dự án Thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp
Dịch thuật tài liệu Công nghệ sản xuất giống và nuôi thương phẩm cá
Dịch thuật tài liệu Quy định sản xuất, kinh doanh và sử dụng phân bón
Dịch thuật tài liệu Quy định trong hoạt động của các tổ chức quản lý, khai thác công trình thủy lợi.
Dịch thuật tài liệu Quy định về Quản lý thuốc bảo vệ thực vật.
Dịch thuật tài liệu Ứng Dụng Chế Phẩm Sinh Học Trong Nông Nghiệp
Dịch thuật tài liệu Thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy sản
Dịch thuật tài liệu lâm nghiệp…

Chúng tôi nhận dịch thuật các tài liệu lĩnh vực nông nghiệp các ngôn ngữ sau:
Dịch thuật tài liệu nông nghiệp đa ngôn ngữ từ tiếng nước ngoài sang tiếng việt và ngược lại, với trên 35 ngôn ngữ.

Dịch tiếng Anh tài liệu lĩnh vực nông nghiệp
Dịch tiếng Pháp tài liệu lĩnh vực nông nghiệp
Dịch tiếng Trung tài liệu lĩnh vực nông nghiệp
Dịch tiếng Nhật tài liệu lĩnh vực nông nghiệp
Dịch tiếng Hàn tài liệu lĩnh vực nông nghiệp
Dịch tiếng Đức tài liệu lĩnh vực nông nghiệp
Dịch tiếng Nga tài liệu lĩnh vực nông nghiệp

Và nhiều ngôn ngữ khác trong lĩnh vực nông nghiệp khi khách hàng yêu cầu…..

Tài Nguyên Chia Sẻ

Dịch Vụ Dịch Thuật

Dịch Thuật Chuyên Ngành

Quy Định Và Chính Sách

Top