VN En

Phiên Dịch Chuyên Nghiệp

Phiên dịch được hiểu là quá trình, hoặc là đồng thời hoặc là liên hoàn, thiết lập sự truyền thông vấn đáp hoặc qua điệu bộ giữa hai hoặc nhiều diễn giả, những người không có khả năng để dùng cùng một bộ ngôn ngữ. Quá trình chuyển từ ngôn ngữ này qua ngôn ngữ khác một cách trực tiếp từ người thứ 3 gọi là phiên dịch viên.

Công ty Dịch thuật Chuyên nghiệp Việt Nam luôn đáp ứng yêu cầu của quý khách về dịch vụ Phiên dịch với đầy đủ các chuyên ngành: Kinh tế, kỹ thuật, thông tin, Tài chính, ngân hàng... và đa ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Đức, Tiếng Pháp, Tiếng Nga, Tiếng Nhật, Tiếng Trung, Tiếng Hàn, Tiếng Thái, Tiếng Lào, Tiếng Campuchia... Chuyển tải dưới mọi hình thức: Cabin, Hội nghị, Hội thảo, đàm phán thương mại....

Để buổi phiên dịch diễn ra tốt đẹp Quý khách vui lòng thông báo: Thời gian phiên dịch, nội dung phiên dịch trước để Công ty bố trí phiên dịch phù hợp và đáp ứng yêu cầu về thời gian, đồng thời Quý khách cần cung cấp tài liệu buổi phiên dịch để nhân viên phiên dịch được tham khảo trước.

Tài Nguyên Chia Sẻ

Dịch Vụ Dịch Thuật

Dịch Thuật Chuyên Ngành

Quy Định Và Chính Sách

Top