Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Báo giá biên dịch
Để liên hệ với chúng tôi hoặc yêu cầu báo giá, vui lòng điền vào biểu mẫu sau đây. Nhân viên của chúng tôi sẽ liên lạc lại với quý khách sớm nhất.

YÊU CẦU CỦA QUÝ KHÁCH

Ngôn ngữ gốc(*)
Vui lòng nhập ngôn ngữ gốc

Ngôn ngữ cần dịch(*)
Vui lòng nhập ngôn ngữ cần dịch

Chuyên ngành cần dịch(*)
Vui lòng nhập chuyên ngành cần dịch

Tổng số trang(*)
Vui lòng nhập tổng số trang

Thời hạn cần hoàn thành(*)
Vui lòng nhập vào thời hạn cần hoàn thành

Tài liệu dạng(*)
Tài liệu của quý vị hiện đang ở dạng nào?

Bạn muốn công chứng tài liệu?(*)
Tích vào có/không

File đính kèm
Định dạng: doc,docx,txt,pdf,zip,rar

Nếu quý khách có thêm các yêu cầu khác, xin vui lòng nhập vào ô dưới đây.

Invalid Input

THÔNG TIN CỦA QUÝ KHÁCH

Quý danh(*)
Vui lòng cho biết quý danh

Họ tên(*)
Vui lòng nhập họ tên

Công ty

Địa chỉ/Thành phố(*)
Vui lòng nhập địa chỉ hoặc thành phố

E-mail(*)
Vui lòng nhập địa chỉ Email chính xác

Điện thoại(*)
Vui lòng nhập số điện thoại

* Required fields