VN En

Chiến Lược Phát Triển

Là công ty dịch thuật hàng đầu Việt Nam, có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực dịch thuật, Công ty Dịch thuật chuyên nghiệp Việt Nam đã khẳng định được vị thế, uy tín và kiên định theo chiến lược phát triển của mình, cụ thể:

  • Phát triển, giữ vững vị thế luôn là thương hiệu Top 3 trong lĩnh vực dịch thuật tại Việt Nam
  • Phát triển bền vững, duy trì và phát triển thương hiệu, xây dựng giá trị thương hiệu, tạo dựng uy tín quốc tế, cạnh tranh hiệu quả trên thị trường quốc tế.
  • Tập trung vào lĩnh vực chuyên môn chính là dịch thuật, tham gia các dự án quy mô lớn trong nước và quốc tế, tiếp tục mở rộng hoạt động tại các quốc gia có vốn đầu tư lớn tại Việt Nam.
  • Tăng trưởng doanh thu thường xuyên và hướng đến phân khúc khách hàng mục tiêu.
  • Đa dạng và tăng thu nhập từ hoạt động Dịch thuật, đồng thời quản lý các nguồn lực một cách hiệu quả.
  • Hợp tác chặt chẽ với đối tác trên tinh thần tin tưởng, tôn trọng, bình đẳng vì sự thành công, thắng lợi chung của cả hai bên.
  • Luôn quan tâm đến vấn đề sống còn, sự phát triển doanh nghiệp, thường xuyên vun đắp các giá trị công ty, giá trị thương hiệu, giá trị khách hàng, lợi ích chính đáng của khách hàng; luôn có ý thức bảo vệ môi trường.
  • Bảo vệ và phát triển uy tín thương hiệu, xây dựng và không ngừng vun đắp bản sắc văn hoá đặc trưng của doanh nghiệp, bản sắc thương hiệu của mình, kích thích lao động sáng tạo nhằm duy trì sự khác biệt có ý nghĩa, bảo đảm tính cạnh tranh cao, luôn thích ứng với môi trường kinh doanh, định hướng phát triển bền vững, lâu dài.
  • Tăng cường phát triển năng lực đội ngũ dịch vụ bán hàng và sau bán hàng. Nâng cao năng lực quản lý dự án đa quốc gia.

Tài Nguyên Chia Sẻ

Dịch Vụ Dịch Thuật

Dịch Thuật Chuyên Ngành

Quy Định Và Chính Sách

Top