Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Một vài thuật ngữ kinh tế bằng tiếng Anh hay dùng

Thuật ngữ chuyên ngành kinh tế bằng tiếng Anh là một phần quan trọng trong khối ngành kinh tế. Nhằm giúp cho các bạn có được cái nhìn tổng quan và thuận tiện trong việc học tập cũng như nghiên cứu, chúng tôi đã sưu tập và biên tập được một số thuật ngữ thông dụng hay được sử dụng trong lĩnh vực kinh tế.

Mở đầu là một số thuật ngữ kinh tế bao gồm tên sử dụng bằng tiếng Anh và nghĩa đã được biên dịch ra tiếng Việt.

Để tránh sự dàn trải cũng như lặp lại và cũng để cho các bạn thuận tiện cho việc học, với mỗi bài viết chúng tôi chỉ đưa ra một số lượng hạn chế các thuật ngữ.

Dưới đây là 15 thuật ngữ phổ biến được dùng trong khối ngành kinh tế.

Stt Tên Tiếng Anh Tên Tiếng Việt

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Break-even point
Business entity concept
Business purchase
Calls in arrear
Capital
Authorized capital
Called-up capital
Capital expenditure
Invested capital
Issued capital
Uncalled capital
Working capital
Capital redemption reserve
Carriage
Carriage inwards
Carriage outwards
Carrying cost
Cash book
Cash discounts
Cash flow statement
Category method
Cheques
Clock cards
Closing an account
Closing stock
Commission errors
Company accounts
Company Act 1985
Compensating errors
Concepts of accounting
Điểm hòa vốn
Nguyên tắc doanh nghiệp là một thực thể
Mua lại doanh nghiệp
Vốn gọi trả sau
Vốn
Vốn điều lệ
Vốn đã gọi
Chi phí đầu tư
Vốn đầu tư
Vốn phát hành
Vốn chưa gọi
Vốn lưu động (hoạt động)
Quỹ dự trữ bồi hoàn vốn cổ phần
Chi phí vận chuyển
Chi phí vận chuyển hàng hóa mua
Chi phí vận chuyển hàng hóa bán
Chi phí bảo tồn hàng lưu kho
Sổ tiền mặt
Chiết khấu tiền mặt
Bảng phân tích lưu chuyển tiền mặt
Phương pháp chủng loại
Sec (Chi phiếu)
Thẻ bấm giờ
Khóa một tài khoản
Tồn kho cuối kỳ
Lỗi ghi nhầm tài khoản thanh toán
Kế toán công ty
Luật công ty năm 1985
Lỗi tự triệt tiêu
Các nguyên tắc kế toán

Ý kiến khách hàng

Lý do khách hàng chọn Vietrans?

  • Uy tín
  • Chất lượng
  • Chuyên nghiệp
  • Kinh nghiệm lâu năm
  • Giảm chi phí & thời gian
  • Hợp chuẩn ISO 9001-2008
  • Xử lý 300 trang tài liệu/ngày
  • Tư vấn chuyên môn hiệu quả
  • Giao nhận tài liệu đúng hẹn